Анкета
Кога подменяте Вашата мека мебел с нова?
Винаги когато си харесам нещо в търговската мрежа.
Приблизително на 5 години.
На около 10 години.
На 15 години и повече.
Когато от старата вече нищо не става.
Обичам си старите мебели и не ми се разделя с тях.

Добре дошли на сайта за качествени и                              Проект BG16RFOP002-2.001-0176-С01

комфортни тапицирани мебели.                   „Подобряване конкурентоспособността на „Велга“ ООД“,

Представяме Ви  своето, богато                                         финансиран от Оперативна програма
разнообразие от модели, които                                         „Иновации и конкурентоспособност“,

покриватразлични категории и стилове.                          съфинансирана от Европейския съюз

Ние от "ВЕЛГА" се гордеем с нашите                        чрез Европейския фонд за регионално развитие.
продукти изнаем, че можем да Ви                                                                                 

предложим Вашата нова мека мебел !                            Кратко описание на проекта вижте тук